Your address will show here +12 34 56 78
Bevroren sperma bij honden

 • Text Hover
Vragen en opmerkingen:

 

Wat zijn redenen om het sperma van uw reu te laten invriezen?

 

 • Het plotseling ziek of steriel worden of zelfs overlijden.
 • Verkoop van de reu naar het buitenland.
 • Bij kleine populaties mogen sommige reuen maar een beperkt aantal keren ingezet worden voor de fokkerij. Pas als een reu is overleden kan er concreet worden vastgesteld bij welke “lijnen” hij wel/niet klikte. Met deze informatie kan er in de toekomst meer “doelgericht” gefokt worden met behulp van de data gegevens uit het verleden. Reuen die al jaren geleden zijn overleden kunnen weer ingezet worden voor de fokkerij.
 • Een spermabank kan een ideale oplossing zijn om een ras in stand te houden of te verbeteren. Bekende “toppers” uit het verleden waarvan bekend is hoe zij vererfden kunnen jaren nadat zij zijn overleden weer ingezet worden om hun sterke eigenschappen weer te benutten.
 • Nadat een reu is overleden kan zijn “fokwaarde” pas worden vastgesteld. Als voorbeeld zou je kunnen denken aan een ras of lijn waarvan de voorhandhoekingen matig tot slecht ontwikkeld zijn. Dit kan het gevolg zijn van verkeerde fok keuzes in het verleden. In zulk een situatie kan een reu waarvan bekend was dat hij zijn goede voorhandhoekingen goed door vererfde weer ingezet worden om te helpen deze “fout” te corrigeren.

 

Waarom wordt stikstof gebruikt om hondensperma in te vriezen?

Door middel van stikstof ( -180°C) wordt het biologisch afbraak proces geremd. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om biologisch materiaal b.v. honden sperma voor  jaren te bewaren.

Hoe lang kan hondensperma in stikstof bewaard worden?

Deze vraag kan nog niet wetenschappelijk beantwoord worden. Ruim 20 jaar geleden is men begonnen met het invriezen van hondensperma en over deze periode zijn gegevens beschikbaar.


De praktijk leert dat hondensperma dat al meer dan 20 jaar geleden werd ingevroren nog steeds vitaal en gezond is na weer “ontdooid” te zijn. Met dit sperma zijn teven bevrucht en zijn er pups geboren.

Is het sperma van iedere reu geschikt om ingevroren te worden?

Nee, dit is helaas niet het geval. Voordat het sperma van de “donor reu” wordt ingevroren wordt het eerst kritisch onderzocht. De bewegelijkheid, concentratie en de percentage afwijkende spermacellen wordt nauwkeurig beoordeeld. Tijdens het invries proces zullen er ook spermacellen dood gaan, dus kan er alleen maar “sperma van goede kwaliteit” gebruikt worden.


Indien het sperma niet van goede kwaliteit is wordt er door ons afgeraden om het te laten invriezen. Een week naar dat het sperma is ingevroren wordt een rietje weer uit de stikstoftank gehaald en ontdooid om de bewegelijkheid, concentratie en de percentage afwijkende cellen te vergelijken met dat van het spermaonderzoek vlak voor de afname. Op deze wijze krijgt u een indicatie van de “stress bestendigheid” van het sperma ten gevolge van het invriezen en de kans op bevruchting in de toekomst.

Wat zijn de bevruchtingsresultaten

In Zweden is er een studie uitgevoerd door Prof C. Linde-Forsberg (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Swedish Univeristy of Agricultural Science, Uppsula Sweden) waarmee de bevruchtings percentage en de uiteindelijke nest grootte werden vergeleken met het gebruik van vers, gekoeld en bevroren sperma met behulp van zowel vaginaal inseminatie als dat van intra-uterine inseminatie.


bevindingen zijn als volgt (van 2041 inseminaties)


Type Sperma         Bevruchting % met vaginaal inseminatie               Bevruchting % met intra-uteriene inseminatie

Vers

47.8

65.2

Gekoeld

45.1

65.6

Bevroren

34,6

52.0

Type Sperma           Gm. aantal pups via vaginaal inseminatie            Gm. aantal pups via intra uteriene inseminatie

Vers

5.8 +/- 2.8 pups

6.5 +/- pups

Gekoeld

5.8 +/- 3.0 pups

6.4 +/- pups

Bevroren

4.7 +/- 2.6 pups

5.0 +/- pups

 

Referentie: Professor C. Linde –Forsberg. Intra-Uterine Insemination in the Dog Using the Scandinavian Trans-Cervical Catheter and a Comparison with other Methods. Sciences, Uppsala, Sweden. Publisher: Recent Advances in Small Animal Reproduction P. W. Concannon, G. England and J. Verstegen (Eds.). 02.02.2001. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA.

 

Het conserveermiddel

Het conserveermiddel bevat stoffen die de spermacellen beschermen en ondersteunen.


Sperma conserveringsmiddelen hebben een unieke samenstelling vanwege de volgende eigenschappen:


 • het houdt de pH op peil
 • levert een voedingsbodem voor de spermacellen
 • verhindert de groei van bacteriën
 • beschermt de spermacellen tegen “cold shock”


Het conserveermiddel bevat de volgende ingrediënten:

 1. buffer stoffen om de temperatuur shock op te vangen
 2. ei dooier en suikers als voedingsbron
 3. antibiotica en antioxidanten

Sperma opslag

Hondensperma wordt opgeslagen in 0.5 ml plastic rietjes die bestendig zijn tegen stikstof. Ieder rietje bevat de volgende gegevens:


 • naam van de reu
 • ras
 • registratienummer
 • datum van invriezen
 • dierenkliniek waar het invriezen heeft plaatsgevonden

Hoeveel rietjes zijn er nodig per inseminatie?

Per inseminatie wordt geadviseerd om 150 x 10^6 levende sperma cellen in de baarmoeder te brengen. Per inseminatie worden meestal 3 tot 4 rietjes gebruikt.