Your address will show here +12 34 56 78
Progesterone bepaling

Maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9 tot 18 uur.

Om een afspraak te maken belt u 06-25422015. Indien wij niet aan kunnen nemen laat dan uw naam, telefoonnummer en een kort bericht achter en wij bellen u z.s.m. terug.

Buiten deze tijden en in het weekend zijn wij bereikbaar voor kunstmatige inseminaties en progesteron testen.

Vanaf nu progesteron uitslag met 15 minuten! Immulite waardes.

 

 

 

  • Text Hover
Veel gestelde vragen:

Wat is progesteron?

Progesteron is een hormoon dat in het lichaam van de teef voorkomt. Het wordt door de ovaria (eierstokken) geproduceerd, kenmerkend is dat het pas toeneemt in hoeveelheid naar mate de eicel rijping plaatsvindt. Het stijgt erg snel als de eisprong opgang komt.        

Wat is het nut van een progesteron test?

Het doel van een progesteron test is om de dektijdstip te bepalen wanneer de eisprongplaats vindt. Zonder een eisprong kan er geen bevruchting plaats vinden. Ook al is de sperma van de reu van top kwaliteit is de “timing” essentieel. “Timing” is vooral van belang wanneer:

● Er een oude reu wordt gebruikt met verminderde libido ● Een reu wordt gebruikt met verminderde sperma kwaliteit ● Een reu wordt gebruikt die binnen een korte periode twee of meer teven moet dekken ● Er gebruik wordt gemaakt van bevroren oftewel chilled sperma ● De exacte worp datum bepaald moet worden( hondenrassen waar een keizersnede van toepassing is) ● Een teef die weinig symptomen vertoont mbt de loopsheid ( stille loopsheid) ● Als de eigenaar van de teef een lange afstand moet reizen om zijn teef te laten dekken,is het altijd prettig om te weten dat het om het juiste moment gaat.( eisprong heeft plaatsgevonden)

 

Er wordt me verteld dat de meeste teven gedekt moeten worden rondom dag 12 van de loopsheid?

Gemiddeld ontstaat de eisprong rondom dag 12 van de loopsheid (3).Er moet wel rekening worden gehouden dat niet iedere teef haar hormonale huishouding volgens het boekje volgt! Uit onderzoek is gebleken dat de eisprong plaats kan vinden tussen dag 7 tot en met dag 22 van de loopsheid (3).
N.B.: Er moet rekening worden gehouden dat niet iedereen de juiste moment van de loopsheid waarneemt. Sommige teven vertonen weinig verschijnselen; (o.a .uitvloeiingen en interesse voor reuen). Dus is het mogelijk dat een teef al verder met de loopsheid is dan eerst werd verwacht.

Wanneer moet ik beginnen om progesteron te laten testen?

Ik adviseer mij klanten om te beginnen op dag 7 van de loopsheid. Afhankelijk van de eerste uitslag wordt er bepaald wanneer er weer bloed geprikt moet worden.      

Mijn teef heeft nu al 2 nesten gehad, de afgelopen 2 keer is zij gedekt op dag 13 en 14 van de loopsheid. Heeft hetwel zin om weer progesteron te laten bepalen?

Progesteronwaardes uit het verleden zijn geen garantie voor de huidige loopsheid. 

De moeder en grootmoeder van mijn teef waren gedekt op dag 13 en 14 van de loopsheid en waren ook drachtig. Is dit niet erfelijk bepaald?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat dit inderdaad erfelijk is bepaald.

Als mijn teef wordt gedekt volgens de juiste waarde (advies van mijn dierenarts) betekent dit dat mijn teef dan ook drachtig zal worden?

Helaas niet. Een optimale progesteron waarde (afhankelijke van de type test) is geen garantie dat uw teef drachtig zou worden. Een progesterontest is alleen maar een indicator om de tijdstip van de eisprong te bepalen. Verder moet er rekening worden gehouden met andere factoren o.a.

● Kwaliteit van de sperma
● Eventuele schadelijke bacteriën die zich in de vagina ofwel de uterus van de teef bevinden
● Eileider van de baarmoeder naar de eierstok moet goed functioneren ● De teef moet in een goede gezondheidstoestand wezen ( geen ziektes, koorts)

Hoe werkt de progesteron regulering bij de teef?

Bij de teef begint de progesteron te stijgen gemiddeld 2-3 dagen voor dat de eisprong plaatsvindt (2,3). Het gaat hier om de afgifte van lutiniserende  hormoon (LH) die door het lichaam wordt afgegeven waardoor de eisprong plaatsvindt. Door deze unieke fysiologische gebeurtenis is het dus mogelijk om te bepalen waneer de teef gedekt moet worden.

Waarom wordt de LH concentratie niet gemeten in plaats van de progesteron concentratie?

Het meten van de LH concentratie is moeilijker vast te stellen in vergelijking met dat van progesteron. De LH afgifte is vaak van een korte duur (1-2 dagen) (2,3). Met het bepalen van de progesteron kan de stijging al gedurende de loopsheid worden gecontroleerd. De eisprong ontstaat 2-3 dagen naar de LH piek en de bevruchting 4-6 dagen naar dat de LH piek heeft plaatsgevonden(3).

Welke progesterontesten zijn er beschikbaar op de markt?

Er zijn heel veel verschillende progesterontesten beschikbaar. De meeste testen zijn gebaseerd op die van radioimmunossay (RIA) ofwel van de enzyme-linked immusorbent assay(ELISA).

 

De RIA test is meer betrouwbaar dan de ELISA (6) maar vaak ook duurder. Het gaat hier om een quantitative uitslag. De ELISA test kan zowel een quantitative als een een semi-quantitative uitslag geven. Bij veel ELISA testen wordt de kleur van het progesteron van de teef vergeleken met de referentiewaardes van de test. Afhankelijk van de kleur wordt het progesteron gehalte bepaald.

Zijn er ook andere mogelijkheden om de optimaal dektijdstip te bepalen?

Een andere methode is doormiddel van een uitstrijkje te maken van de vagina van de teef en dit onder de microscoop te bekijken (1). Er wordt tijdens dit onderzoek naar de verandering in de celstructuur gekeken. Het gaat hier om de veranderingen die plaats vinden in de epitheelcellen. Aan de hand van deze veranderingen kan een schatting worden gemaakt om de optimale dek tijdstip te bepalen.

Mijn teef is nu loops (dag 1). Wat nu?

Er zijn verschillende progesteron testen op de markt. Ieder  producent heeft zijn eigen gebruiksaanwijzingen.  Ik zal een korte toelichting geven hoe ik het progesteron bepaal en welk advies ik geef : gebaseerd op de test methode die ik gebruik.

 

 

Op dag 1 van de loopsheid adviseer ik mensen om een bacteriologisch onderzoek van de vagina/baarmoeder te laten doen om bacteriën uit te sluiten die de fertiliteit negatief kunnen beïnvloeden.

 

De eigenaar van de teef komt naar de praktijk met zijn teef op dag 7 van de  loopsheid. Er wordt dan een bloed monster genomen van de teef (1-2 ml bloed is voldoende). Deze bloed monster wordt afgedraaid in de centrifuge en het plasma wordt afgezogen in een aparte buisje.

 

Er worden 4 verschillende standaarwaarden van progesteron ingezet als referentie waardes (1.0, 2.5, 5.0 en 10.0 ng/ml progesteron). Van het plasma van de teef worden er 2 monsters ingezet. Daarna worden er enkele chemische stoffen toegevoegd aan alle monsters (volgens een protocol). Het doel van deze procedure is dat deze chemische stoffen met het progesteron in het bloed kunnen binden. Naar verloop van tijd wordt er door middel van een lichtmeter het progesteron gehalte bepaald. Door middel van een grafiek kan er een ijklijn worden gemaakt waarvan de progesteron waarde wordt bepaald. Het gaat hier om een quantitative assay test dat ongeveer 1 uur duurt.

 

 

Afhankelijk van de uitslag kan er een advies worden gegeven wanneer er  weer bloed wordt geprikt of waneer de teef gedekt moet worden.

 

 

Richtlijnen die ik volg met deze test methode is als volgt:

 

< 3 ng = over 3 dagen weer bloed prikken

   3-5 ng = over 2 dagen weer bloed prikken

   5-7 ng  = over 1 dag weer bloed laten prikken

   7-10 ng = over 24 uur laten dekken

> 10 ng = meteen laten dekken

Referenties:

Fogle, B. Caring For Your Dog. Dorling Kindersley Ltd. Great Britain. 2002 p. 52 – 56.

 

Hase et al. Plasma LH and progesterone levels before and after ovulation and observation of ovarian follicles by ultrasonographic diagnosis system in dogs. J Vet Med Sci. 2000 Mar;62(3):243-8.

 

Johnston, S. et al. Canine and Feline Theriogenology. Saunders, An Imprint of Elsevier U.S.A. 2001. P. 49-52, 50, 52, 56-57.

 

Soderberg, S. Canine breeding management. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1986 May;16(3):419-33.

 

5.= Tilley, L. et al. The 5 minute Veterinary Consult. Lippincott Williams & Wilkins U.S.A. 2004 p. 706 – 707.

 

Van Klaveren, NJ et al.The optimal mating time in the bitch based on the progesterone concentration in peripheral blood. A comparison of reliability between three ELISA test kits and a 125-iodine radioimmunoassay. Tijdschrift Diergeneeskd. 2001 Nov 1;126(21):680-5. Dutch.