Your address will show here +12 34 56 78
Transcervicale Insemination

 

Met onze moderne apparatuur zijn wij in staat om “transcervicale inseminatie “ toe te passen.


Via een catheter wordt het sperma rechtstreeks in de baarmoeder gebracht. Deze methode geeft de beste resultaten. De kans op bevruchting is nu groter dan bij vaginale inseminatie waarbij het sperma voor de cervix wordt gebracht en zelf zijn weg naar de baarmoeder moet vinden.


Een endoscoop die is aangesloten aan een TV scherm kunnen dierenarts en eigenaar het proces volgen. De teef hoeft bij deze procedure in principe niet onder sedatie te worden gebracht.

Veel gestelde vragen:

 

Wat houd intra-uteriene inseminatie precies in?

Intra-uteriene inseminatie is een methode om sperma rechtstreeks in de baarmoeder te brengen. Dit wordt gedaan met behulp van een endoscoop. Aan de endoscoop wordt een catheter gekoppeld waarmee het mogelijk is om de catheter rechtstreeks te laten passeren door de cervix in de baarmoeder. Met behulp van een videocamera kan zowel de dierenarts als de eigenaar van de teef de inseminatie plaats zien vinden.


Bij een natuurlijke dekking wordt het sperma van de reu gedeponeerd in de vagina. Vandaar moeten de spermacellen nog zwemmen naar de cervix en dan nog de cervix passeren. Eenmaal in de baarmoeder kunnen ze pas terecht bij de eicellen. Een lange reis waarvan veel spermacellen het niet overleven.


Intra-uteriene inseminatie is een versnelde methode om sperma rechtstreeks naar de eicellen te brengen. Verder is het een alternatief ten opzicht van de regulaire kunstmatige inseminatie waar de sperma voor de cervix wordt gedeponeerd.

Iedere dierenarts kan toch een hond insemineren?

Dat klopt maar er zijn verschillende wegen naar Rome. Dit geldt ook voor het insemineren van honden waarbij er ook verschillende methodes zijn. Bij de meeste praktijken wordt het sperma voor de cervix gedeponeerd. Dit betekent dat de spermacellen nog steeds door de cervix moeten passeren om alsnog in de baarmoeder terecht te komen om daar in contact te komen met de eicellen.

Hoe wordt intra-uteriene inseminatie precies uitgevoerd?

De endoscoop wordt in de vagina van de teef gebracht en met behulp van de camera naar de cervix geleidt. Als de endoscoop bij de cervix is, dan kan de dierenarts doormiddel van de aangesloten videocamera de opening van de cervix vinden. Als deze opening is gevonden dan kan de catheter voorzichtig in de opening van de cervix worden gebracht en door de cervix worden gepasseerd zodat het in de baarmoeder terecht komt.


Als dit eenmaal is uitgevoerd dan kan het sperma dat zich in een spuit bevindt aangesloten worden aan de catheter. Daarna wordt het sperma langzaam geïnjecteerd in de baarmoeder.

Waarom wordt intra-uteriene inseminatie toegepast?

Intra-uteriene inseminatie is vooral van toepassing bij het gebruik van:


1) bevroren sperma

2) gekoelde sperma

3) sperma van reuen met een verminderde sperma kwaliteit

Is er bewijs (wetenschappelijk) dat intra-uteriene inseminatie inderdaad beter is?

In Zweden is er een studie uitgevoerd door Prof C. Linde-Forsberg (Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Swedish Univeristy of Agricultural Science, Uppsula Sweden) waarmee de bevruchtings percentage en de uiteindelijke nest grootte werden vergeleken met het gebruik van vers, gekoeld en bevroren sperma met behulp van zowel vaginaal inseminatie als dat van intra-uterine inseminatie.


Bevindingen zijn als volgt (van 2041 inseminaties)


Type Sperma         Bevruchting % met vaginaal inseminatie               Bevruchting % met intra-uteriene inseminatie

Vers47.865.2
Gekoeld45.165.6
Bevroren34,652.0

Type Sperma           Gm. aantal pups via vaginaal inseminatie            Gm. aantal pups via intra uteriene inseminatie

Vers5.8 +/- 2.8 pups6.5 +/- pups
Gekoeld5.8 +/- 3.0 pups6.4 +/- pups
Bevroren4.7 +/- 2.6 pups5.0 +/- pups

 

Bron: Professor C. Linde –Forsberg. Intra-Uterine Insemination in the Dog Using the Scandinavian Trans-Cervical Catheter and a Comparison with other Methods. Sciences, Uppsala, Sweden. Publisher: Recent Advances in Small Animal Reproduction P. W. Concannon, G. England and J. Verstegen (Eds.). 02.02.2001. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA.

Zijn er nog andere mogelijke toepassingen met een endoscoop met betrekking tot de fertiliteit bij honden?

De endoscoop kan ook gebruikt worden tijdens de loopsheid om te bepalen hoe de loopsheid zich bevordert. Door het regelmatig beoordelen van de veranderingen in structuur van de cervix (plooien/vochtigheid) kan de endoscoop een hulpmiddel zijn samen met behulp van progesteron testen en vaginaal uitstrijkjes om te bepalen waneer de optimale dek tijd is. De endoscoop kan ook gebruikt worden om aangeboren afwijkingen of wel ziektes aan te tonen van de geboortekanaal.

Waarom is er een videocamera gekoppeld aan de endoscoop?

De videocamera is aangesloten aan een TV scherm. Met deze methode kan de dierenarts precies zien waar de endoscoop zich bevindt in de geboortekanaal. Op deze manieer kan hij/zij doormiddel van de endoscoop de catheter door de cervix te laten paseren. Verder kan de eigenaar van de teef ook zien wat er allemaal gebeurt.

Is intra-uteriene inseminatie toepasbaar bij alle hondenrassen?

In principe wel aangezien dat de anatomie van de vagina/cervix/baarmoeder identiek is bij alle honden. Wel moet er rekening worden gehouden dat er bij kleine hondenrassen een kleinere endoscoop wordt gebruikt vanwege de grootte en omvang van de vagina/cervix/baarmoeder.

Is intra-uteriene inseminatie wel een veilige methode?

Het inbrengen van de endoscoop in de teef valt erg mee. Bij de meeste teven kan een endoscoop worden ingebracht zonder dat de teef daar last van heeft en tegen werkt. Het is dus niet nodig om de teef onder narcose te brengen. De kans op een ontsteking tergevolg van het inbrengen van de endoscoop is gering omdat de endoscoop zelf onder strikt sanitaire richtlijnen schoon wordt gehouden. Wel moet er rekening worden gehouden dat er zich altijd bacterie bevinden in de vagina en de baarmoeder die een ontsteking kunnen veroorzaken.

Kan er een beschadiging optreden van de vagina/cervix/baarmoeder tijdens het inbrengen van de endoscoop?

Als men zorgvuldig met de endoscoop omgaat en voorzichtig de catheter door de cervix passeert in de baarmoeder is er geen risico of gevaar voor de teef met betrekking tot perforaties van de baarmoeder en de cervix. Vanwege de hormonale veranderingen tijdens de loopsheid van de teef is de wand van de vagina/cervix/baarmoeder al verdikt waardoor de kans op perforaties geringer is. Een andere voordeel is dat het gehele proces met een videocamera wordt gecontroleerd.

Zijn er nog andere mogelijkheden om sperma rechtstreeks in de baarmoeder te deponeren?

Er zijn nog twee andere methodes beschikbaar.


1) De “Norwegian Catheter Method”

Ontwikkeld in Noorwegen voor de pelsdierhouderij (voor het insemineren van vossen). Voor deze methode is er een speciale catheter ontwikkeld die manueel gepasseerd kan worden door de cervix. Dit houdt in dat de dierenarts met een hand de cervix van de hond vast houdt en met zijn andere hand de catheter in de vagina van de hond brengt en deze langzaam naar de cervix brengt. Eenmaal voor de cervix is het de bedoeling dat de catheter in cervix wordt gebracht en langzaam de catheter door de cervix te laten paseren zodat het in de baarmoeder terecht komt.  Dit gebeurt gevoelsmatig, er is geen overzicht. In de praktijk blijkt dat het niet makkelijk is om de cervix op de juiste manieer vast te houden om alsnog te zorgen dat de catheter in de cervix wordt gebracht.

Indien de catheter niet goed in de cervix is gebracht kan er “semen backflow” optreden. Dit houdt in dat het sperma niet in de baarmoeder terecht komt maar vanuit de cervix weer terug in de vagina komt. Helaas is dit niet te controleren omdat er geen videocamera aangesloten is om dit te controleren.


2) De operatieve methode

De andere mogelijkheid is om operatief sperma in de baarmoeder te brengen. De teef wordt eerst volledig onder narcose gebracht en de buik wordt dan geschoren en gedesinfecteerd. Hierna wordt er een kleine snede gemaakt waarmee de dierenarts de baarmoeder kan lokaliseren en vervolgens vasthouden. Vervolgens wordt de sperma via een spuit met naald in de baarmoeder gebracht. Deze methode is belastend voor de teef vanwege de narcose risico en de verhoogde kans op een ontsteking. Deze methode is immers ook verboden in Nederland.

Literatuurlijst:

Fontbonne, A. How to Perform Transcervical Catheritization In The Bitch. 2006 World Congress WSAVA/FECAVA/CSAVA p. 721 – 722

Johnston S., M V. Root Kustritz and P. Olson. Canine and Feline Theriogenology. Saunders, 2001, U.S.A. p.42 – 44, 55.

Linde –Forsberg, C. (Professor). Faculty of Veterinary Medicine, Department of Obstetrics and Gynaecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden . Intra-Uterine Insemination in the Dog Using the Scandinavian Trans-Cervical Catheter and a Comparison with other Methods. Publisher: Recent Advances in Small Animal Reproduction P. W. Concannon, G. England and J. Verstegen. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, New York, USA. 02.02.2001

Storz, The World of Endoscopy -Small ANimal_ 3e editie 2006. Product handleiding.

Thomassen , G . Sanson , A . Krogenæs , J . Fougner , K . Berg , W . Farstad

Artificial insemination with frozen semen in dogs: A retrospective study of 10 years using a non-surgical approach . Theriogenology , Volume 66 , Issue 6 – 7 , Pages 1645 – 1650R .